Til förstasidan
Produkter
Chicago Blower USA - JL Bruvik

Axialfläktar
11.0 Axialfläkt i kanalutförande typ BRV (117 KB)
Axialfläkt i kanalutförande för montering i kanalsystem
11.1 Axialfläkt i väggutförande typ BPH (117KB)
Axialfläkt i väggutförande
11.2 Kapacitetskurvor och måttsatta ritningar till fläktar av typ BRV och BPH
Kapacitetskurvor och måttsatta ritningar till samtliga fläktar av typ BRV och BPH samt förklaring till kapacitetskurvor. Vänligen se www.bruvik.no
12.0 Axialfläkt i väggutförande typ BPX (136 KB)
Axialfläkt i väggutförande
12.1 Ritningar till fläktar av typ BPX (115 KB)
Måttsatta ritningar til samtliga fläktar av typ BPX
13.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion
13.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion

Brandgasfläktar
11.1 Brand- och rökgasfläkt, axial typ BRV RG för kanalmontering.
Brand- och rökgasfläkt i kanalutförande med kylluftsintag till motorn. Luftmängd från 5000 m3/h till 85000 m3/h. Statisk tryckuppsättning upp till 500 Pa. Avsedd för upp till 150 grC kontinuerlig drift, alt. max 350 grC i max 30 min. drift. Kan kombineras som ventilationsfläkt och brand- och rökgasfläkt. Måttuppgifter och tekniska data.
11.2 Brand- och rökgasfläkt axial, typ BRV B för kanalmontering.
Brand- och rökgasfläkt BRV B i kanalutförande. Luftmängd från 4000 m3/h till 130000 m3/h. Statisk tryckuppsättning upp till 600 Pa. Godkänd för 300 grC i 2 timmar, alt. 400 grC i 2 timmar enligt ihht EN 12101-3:2002. Måttuppgifter och tekniska data.
11.3 Brand- och rökgasfläkt axial, typ BRV BT för takmontering
Brand- och rökgasfläkt BRV BT för takmontering. Luftmängd från 4000 m3/h till 130000 m3/h. Statisk tryckuppsättning upp till 600 Pa. godkänf för 300 grC i 2 timmar, alt. 400 grC i 2 timmar enligt EN 12101-3:2002. Måttuppgifter och tekniska data.
12.0 Trycksättningsaggregat för trapphus och hisschakt typ TBV och TBT
Inklusive standard kopplingsschema och programmeringsinstruktion.
12.3 Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning.
Författare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget Lars Jensen, installationsteknik, LTH. Att beakta: I BBR 19 hänvisas i rådtext till EN 12101-6.
12.4 Trycksättning av trapphus för utrymning.
Författare: Lars Jensen LTH/Lunds Universitet. Att beakta: I BBR 19 hänvisas i rådtext till EN 12101-6.
13.0 Installations- och DU-instruktion
13.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion
13.11 CE-dokument
14.0 DU-instruktion ABB Motorer
14.1 DU-Instruktion ABB Frekvensomriktare

Centrifugalfläktar
11.0 Chicago Blower Swing-Out SQ A/B Arr. 2 (127 KB)
Remdriven enkelsugande swing-out fläkt för storkök och andra förorenade miljöer. Välj remdrift för framtida eventuell omvarvning då du inte är säker på flöde och tryck. Frekvensomriktare erfordras inte vid konstant flöde och tryck.
11.1 Chicago Blower Swing-Out SQ A/B Arr. 4 (120 KB)
Direktdriven enkelsugande swing-out fläkt för storkök och andra förorenade miljöer. Observera att fläkthjulets bredd kan anpassas vid tillverkning till optimala prestanda vid nominellt motorvarvtal. Frekvensomriktare erfordras därför inte vid konstant luftflöde och tryck.
11.2 Chicago Blower SQ A/B Arr. 3 (121 KB)
Den vanligaste dubbelsugande fläkten för större motoreffekter som kräver att motorn monteras på balkstativ
11.3 Chicago Blower SQ A/B Arr. 1 (117 KB)
Enkelsugande fläkt för större motoreffekter som kräver att motorn monteras på balkstativ
11.4 Chicago Blower SQ A/B Arr. 8 DIDW (121 KB)
Direktdriven dubbelsugande fläkt med axelkoppling
11.5 Chicago Blower Des 10 Arr. 1 (121 KB)
Enkelsugande fläkt med fläkthjul lika SQ A/B. Utvändig snäckform möjliggör även 45 graders riktat utlopp
11.6 Chicago Blower Des 10 Arr. 3 (121 KB)
Dubbelsugande fläkt med fläkthjul lika SQ A/B. Utvändig snäckform möjliggör även 45 graders riktat utlopp
11.7 Kapacitetskurvor och ljuddata för SQA/B och Des 10.
FUNGERANDE kapacitetskurvor och ljuddata för SQA/B och Des 10.
11.8 Exempel på hur du väljer direktdriven fläkt med fläktvarvtal = motorvarvtal
11.9 ATT VÄLJA FLÄKT - Ekonomiska och ljudmässiga konsekvenser av alternativa fläktval
Här finner du Norska Statens Forurensningstilsyns rapport "Nytte og kostnad ved energimessig og stöymessig oppgradering av vifter". Rapporten är författad av Morten Sandbakken, Brekke & Strand Akustikk AS, ett dotterbolag till ÅF-Ingemansson AB.
12.0 Chicago Blower Des 16 Arr. 4 AH-MH-LS (121 KB)
Fläkt för starkt förorenade gaser med temperatur max 400 gr C
12.1 Chicago Blower Des 16 Arr. 1 AH-MH-LS (121 KB)
Fläkt för starkt förorenade gaser med temperatur max 400 gr C
12.2 Chicago Blower Des 16 Arr. 9 AH-MH-LS (121 KB)
Fläkt för starkt förorenade gaser med temperatur max 400 gr C
12.3 Kapacitetskurvor Des 16 AH
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ Des 16 AH. Vänligen se www.bruvik.no
13.0 Chicago Blower Type P.F.D. Des 1900 (121 KB)
Industrifläkt med Airfoilskovlar för hög tryckuppsättning, hög verkningsgrad och och låg ljudnivå
13.1 Kapacitetskurvor P.F.D. Des 1900
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ P.F.D. Des 1900. Vänligen se www.bruvik.no.
14.0 Chicago Blower Des 53 (121 KB)
Industrifläkt för tryckuppsättning upp till 14000 Pa. Flödesområde 0,05 - 2,2 m3/s
14.1 Kapacitetskurvor Des 53
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ Des 53. Vänligen se www.bruvik.no.
15.0 Chicago Blower Des 23 Arr. 1 (121 KB)
Remdriven industrifläkt för tryckuppsättning upp till 18000 Pa. Flödesområde 1 - 21 m3/s
15.1 Chicago Blower Des 23 Arr. 4 (121 KB)
Direktdriven industrifläkt för tryckuppsättning upp till 18000 Pa. Flödesområde 1 - 21 m3/s
15.2 Kapacitetskurvor Des 23
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ Des 23. Vänligen se www.bruvik.no.
16.0 Rökgas- och transportfläkt MT Arr. 1 (121 KB)
Remdriven rökgas- och transportfläkt för flödesområde 0,2 - 5 m3/s
16.1 Rökgas- och transportfläkt MT Arr. 4 (121 KB)
Direktdriven rökgas- och transportfläkt för flödesområde 0,1 - 1,4 m3/s
16.2 Kapacitetskurvor MT
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ MT. Vänligen se www.bruvik.no.
17.0 Högtrycksfläkt CA-TURBO (121 KB)
Direktdriven högtrycksfläkt i gjuten aluminium med tryckuppsättning max 11500 Pa: Flödesområde 0,1 - 0,6 m3/s
17.1 Kapacitetskurvor CA-TURBO
Kapacitetskurvor till samtliga fläktar av typ CA-TURBO. Vänligen se www.bruvik.no.
18.0 Direktdriven enkelsugande gnistsäker fläkt TLR/TLZ (121 KB)
Direktdriven enkelsugande fläkt i varmförzinkad plåt. TLZ är gnistsäker. Fläkten kan även levereras i Swing-Out-utförande. Flödesområde 0,1 - 2,4 m3/s
18.1 Ritningar och övriga data TLR/TLZ (121 KB)
TLR och TLZ måttuppgifter
19.1 CE Överensstämmelsedeklaration
20.0 Plastfläkt B CHEM (2,9 MB)
Direkt- eller remdriven enkelsugande polypropylenplastfläkt med plana radiella självrensande skovlar. Fundament i syrafast stål. Fläkten är lämplig för tex syrehaltiga gaser, batteriladdningsrum, laboratorieavfall, kemisk industri och fotoindustri. Flödesområde 0,01 - 1 m3/s.
21.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion
21.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion
21.2 DU-instruktion ABB Frekvensomriktare

Cirkulationsfläktar
11.0 Mixovent (121 KB)
Propellerfläkt i kanalutförande avsedd för utjämning av temperaturgradienten. Monteras strax under innertak
12.0 BRS och BMS (121 KB)
Propellerfläktar i kanalutförande för mobil golvplacering med möjlighet att rikta luftstrålen
13.0 Relivent (121 KB)
"Tropikfläkt" avsedd bla för lager-, produktions-, sim- och idrottshallar
14.0 Relivent 3000 (202 KB)
Större "Tropikfläkt" avsedd för bla lager-, produktions-, sim- och idrottshallar
15.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion
15.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion

In Line fläktar
11.0 Kanalfläkt typ BIL (121 KB)
Direktdriven fläkt med Chicago Blower fläkthjul med skovlar A Airfoil eller B för högre tryckuppsättning och förorenad luft
11.1 Kapacitets- och ljudkurvor till fläktar typ BIL
Kapacitets- och ljudkurvor med förklaringar till samtliga fläktar typ BIL, se www.bruvik.no. Observera att fläkthjulets bredd kan anpassas vid tillverkning till optimala prestanda vid nominellt motorvarvtal. Frekvensomriktare erfordras därför inte vid konstant luftflöde och tryck.
12.0 Isolerad kanalfläkt typ SQM (121 KB)
Platt ljudisolerat utförande med liggande centrifugalfläkt
12.1 Installationsexempel och ljuduppgifter SQM
Installationsexempel och ljuduppgifter till samtliga fläktar av typ SQM
13.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion
13.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion

Kammarfläktar
11.0 Kammarfläkt
Direktdriven öppen friblåsande centrifugalfläkt med fläkthjul Chicago Blower A Airfoil eller B
12.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion
12.1 CE-dokument ATEX, installations- och DU-instruktion

Takfläktar
11.0 Takfläkt med låg ljudnivå typ BMT (121 KB)
Takfläkt med patentskyddat asymetriskt halvaxialfläkthjul för låg ljudnivå
11.1 Kapacitets- och ljudkurvor till BMT
Kapacitets- och ljudkurvor till BMT, se www.bruvik.no
12.0 Takfläkt typ BPT i rostfritt stål och glasfiberarmerad plast (121 KB)
Propellerfläkt med jethuv för stora flöden och låga tryck.
13.0 Takfläkt typ BIL SWING-OUT (121 KB)
Takfläkt med Chicago Blower fläkthjul med skovlar A Airfoil för hög tryckuppsättning och låg ljudnivå alternativt B för förorenad luft från tex storkök. Swing-out-modell för enkel rengöring och service.
13.1 Kapacitets- och ljudkurvor till fläktar typ BIL
Kapacitets- och ljudkurvor med förklaringar till samtliga fläktar typ BIL.Vänligen se www.bruvik.no. Observera att fläkthjulets bredd kan anpassas vid tillverkning till optimala prestanda vid nominellt motorvarvtal. Frekvensomriktare erfordras därför inte vid konstant luftflöde och tryck.
14.0 CE-dokument, installations- och DU-instruktion

  Wolf

Luftbehandlingsaggregat
2.0 KG 40 - 250 Standard (5,0 MB)
Byggbart modulaggregat 0,5 - 7 m3/s
2.1 KG/KGW Top 21 - 1000 (7,9 MB)
Byggbart modulaggregat 0,2 - 30 m3/s inomhus- och utomhusutförande
2.3 KG Platt utförande (403 KB)
Aggregat med låg bygghöjd i kompakt- eller byggbart modulutförande 0,15 - 1,10 m3/s
2.4 KG 40 - 250 RAL (5,6 MB)
Byggbart modulaggregat 0,5 - 7 m3/s avancerat inomhus- och takaggregatutförande
2.5 KG Filterförteckning (23 KB)
2.6 KG Top Filterförteckning (93 KB)
2.7 KG Byggvarudeklaration (1,6 MB)
3.0 Luftbehandlingsaggregat KG Top i ATEX-utförande. Checkblankett.
Aggregat i explosionsskyddat utförande. Checkblankett.
3.1 KG Top Luftbehandlingsaggregat i ATEX-utförande (170 KB)
4.0 KG Standard Montage- och underhållsanvisning (308 KB)
Inomhusutförande
4.1 KG Top Luftbehandlingsaggregat i standardutförande (325 KB)
4.2 Glykol i värmeåtervinningssystem. – Rekommendationer för systempåfyllning.
Glykol i värmeåtervinningssystem. – Rekommendationer för systempåfyllning.
5.0 KG Eurovent Certifikat (751 KB)
Eurovent Certifikat
5.1 CE Certifikat

Luftvärmare m.m.
1.0 LH Fläktluftvärmare (7,8 MB)
Fläktluftvärmare i standardutförande för väggmontage
1.1 TopWing TLH Fläktluftvärmare (932 KB)
Elegant fläktluftvärmare för väggmontage
1.2 TopWing TLHK Fläktluftvärmare -kylare (460 KB)
Avancerad fläktluftvärmare/-kylare för väggmontage
1.3 LHD/LHD-V Fläktluftvärmare (571 KB)
Fläktluftvärmare i standardutförande för takmontage
1.4 TopWing TLHD Fläktluftvärmare -kylare (800 KB)
Elegant fläktluftvärmare/-kylare för takmontage
1.5 TL Varmluftsridå (121 KB)
Varmluftsridå för takmontage
1.6 CE Certifikat
1.7 KL Fan coil (297 KB)
Elegant Fan coil, golv- alt. takplacerad med integrerad styr/manövrering. Luftflöde 0,04 - 0,3 m3/s. Värmeeffekt max 13,4 kW. Kylefferkt max 6 kW.

Varmluftspannor
1.0 KG/WO 40 - 630 Varmluftspanna (1,2 MB)
Byggbart liggande modulaggregat 0,5 - 17 m3/s
1.1 WS/WO 40 - 630 Varmluftspanna (2,7 MB)
Elegant liggande eller stående varmluftspanna
1.2 CE Certifikat