Til förstasidan
Om LOCO

LOCO AB ägs och drivs sedan 1992 av Kenneth Löf. Kenneth har arbetat med luftbehandling  i  många år  som  konstruktör, entreprenadprojektledare och säljare. Han har också arbetat med personal-  och  ledarutveckling  samt  entreprenad- juridik. De senaste åren har arbetet mest varit försäljning av ventilationsprodukter och projektledning. Kenneth har haft operativa anställningar hos Bahco Ventilation, Stratos, ABB Fläkt, IV-Produkt och WOLF/Eurovent Produkt.

Varför går du över ån efter vatten?
Hej Kenneth Löf, du verkar gilla luftbehandling, hur kommer det sig?
- Redan som grabb var jag en inbiten drak- och modellflygplansbyggare. Det var alltid lika fascinerande med provflygningarna och jag ägnade många timmar åt att förbättra modellerna utifrån mina funderingar om hur den mystiska osynliga luften egentligen bar sig åt. Ett intresse som sen fortsatte med flygutbildning och studier i aerodynamik på Krigsflygskolan i Ljungbyhed. I mina fortsatta studier hade jag sen turen att få mycket kompetenta lärare i luftbehandlingsteknik som hade jobbat på Bahco Ventilation. Det intressanta med luft är att man aldrig blir riktigt klar på hur den uppför sig i alla lägen. Det är bland annat därför som luftbehandlingsanläggningar ibland fungerar dåligt. Kunskapen om luft är inte så värst utbredd och det är verkligen kul och utmanande att jag får dela med mig av den bristvaran genom mitt företags verksamhet.

Jaha, men vad ska jag som kund med all din kunskap till, att köpa en fläkt kan väl inte vara så svårt?
- Vi har alla typer av fläktar och motorer att välja på. Att välja fläkt till att transportera stoftbemängda, heta och kanske explosiva gaser kan vara svårt. Men även till synes enklare fläktval kan vara svårare än man tror. I dag är ett vanligt val direktdrivna kammarfläktar med varvtalsstyrda EC-motorer och det är dessa fläktar och motorer vi säljer mest av. Till en kund som t.ex McDonald´s, som värdesätter robusta fläktar med god rensbarhet, korta driftstopp och låg årskostnad blir valet ändå en annan fläkt med en annan motor därför att:

  • Det är nästan alltid energieffektivare med fläktsnäcka än utan.
  • Det är lättare, snabbare och billigare vid motorhaveri eller kapacitetsändring att byta en standard IE2 eller IE3-asynkronmotor, eller en standard IE4 synkron reluktansmotor, SynRM-motor, jämfört med att byta en EC-motor.
  • Moderna magnetfria standardmotorer är oftast energieffektivare än EC-motorer.
  • EC-motorer är inte standardiserade och permanentmagneterna idessa består av sällsynta jordartsmetaller som vi bör vara rädda om.

Oj,  stopp!   Om  jag  vill  anlita  LOCO,  måste  jag  då  köpa Chicago Blowers fläktar och Wolfs aggregat, för dom är  väl bäst förstår jag..?
- Du kan naturligtvis anlita LOCO och mig för  enbart  konsultation eller t. ex. projektledning. Men om du  har  behov av  fläktar  eller kompletta luftbehandlingsaggregat föreslår jag  kvalitetsprodukter från Chicago Blower och Wolf.

Varför säljer du fläktar från USA som tillverkas  i  Norge,  är det inte att gå över ån efter vatten?
- Därför att ån är nästan torrlagd. Motsvarande industrifläktar tillverkas knappast längre i Sverige och därför att CHICAGO BLOWER-SWING-OUT-fläktar för t. ex. storkök är unika på marknaden med sin servicevänlighet och låga ljudalstring.

Hur vill du jämföra era produkter med svenska kvalitetspro-dukter?
-Där är det inte som förr. Industrifläktar och fläktar till svenska luftbehandlingsaggregat tillverkas nästan inte alls  längre i Sverige. Och svensk produktion av robusta luftbehandlingsaggregat  lämpade för industriellt bruk förekommer i allt mindre omfattning. Svensk kvalitet får du däremot på offerter, leveranser,  projektledning, service och övrig handläggning när du köper kvalitetsprodukter från LOCO.

Vilka köper era produkter?
- Till våra kunder  räknar  vi  VVS-konsulter,  ventilationsentreprenörer, industrier, byggnadsentreprenörer och   andra krävande byggherrar. Men vi besvarar förstås  förfrågningar  från  alla  som gäller ventilationsprodukter från Bruvik, Chicago Blower och  Wolf, med allt från projekteringsunderlag och offert till leverans  och  en fungerande luftbehandling.

Varför heter ni LOCO, det betyder väl galen på spanska?
- Från start hette bolaget Löf & Company som sen förkortades till LOCO. Löco ville vi ju inte heta och så började det bli ute med prickar. Ja, det betyder spritt språngande galen, eller vansinnig, vild och yster på spanska. Och på latin betyder Loco på (rätt) plats.

Är du lite galen, flyger du fortfarande, eller gör du nåt annat spännande när du inte arbetar med luftbehandling?
- Nja, jag har lugnat ner mig. Men jag unnar mig fortfarande glädjen att köra motorcykel och segla.

HD och Bavaria?
- Nej, jag har en Honda XL 1000 Varadero, en äventyrstourer och en Comfortina 35, ett svenskt kvalitetsbygge.